Pametna Kuća

VIDEO INTEFRON

UGRADNJA INTERFONSKOG SISTEMA
ZA BOLJU SIGURNOST

  • Prevencija uljeza
  • Verifikacija posetilaca na daljinu
  • Integracija sa video nadzorom,
    alarmom i kontrolom pristupa

Zajedno gradimo bezbedniji, pametniji svet

Kako funkcioniše VIDEO INTERFON?

Video interfon koristi sigurnosne kamere za snimanje posetilaca na vašem ulazu i audio prenos za komunikaciju. Snimak se prikazuje na unutrašnjem monitoru, omogućavajući vam da vidite posetioce i razgovarate sa njima pre nego što ih pustite unutra. Video interfon takođe omogućava otključavanje vrata jednim dodirom na aplikaciji, koju možete koristiti sa bilo kog mesta sve dok ste povezani na internet.

Zašto je video interfon dobra investicija u vašu bezbednost?

Odvratite
potencijalne uljeze

Video interfon povećava sigurnost i komfornost bilo koje zgrade, kuće ili kompanije daljinskom verifikacijom i puštanjem posetilaca. Osim toga, video interfon i drugi bezbednosti sistemi često su dovoljni da obeshrabre potencijalne uljeze, ili ga usnime na video kameri.

Nikada ne propustite posetioca ili isporuku

Bežični video interfon obezbeđuje pristup kuririma, šetačima pasa i drugim pružaocima usluga da navraćaju i kada niste tu. Možete direktno da potvrdite koga puštate pre nego što otključate vrata ili kapiju direktno sa svog pametnog telefona.

Poboljšajte komunikaciju zaposlenih

Iako se njihove bezbednosne prednosti ne mogu potceniti, video interfon sistemi se takođe mogu prilagoditi da se olakša komunikacija između kancelarija ili unutar poslovnog prostora. Sa glasovnom i video podrškom, omogućavate osoblju da komunicira mnogo efikasnije nego samo putem e-pošte ili glasovnih poziva.

Kome je potreban VIDEO INTERFON sistem?

Svako ko želi da bolje osigura sebe, svoje ukućane ili zaposlene treba da uspostavi video interfon sistem. Ipak, postoje određene lokacije koje će najviše iskoristiti benefite video interfon sistema i njegove integracije sa drugim sigurnosnim uređajima.

Video interfon
za više stanara

Zgrade sa više stanara, kao što su stambeni kompleksi i stanovi, su glavna mesta za video interfone sa kontrolom pristupa. Sistem interfona u stanu sa otvaranjem vrata i video snimkom omogućava stanovnicima da budu sigurni i paze koga puštaju u svoj dom.

Video interfon za
komercijalnu upotrebu

Interfonski sistemi za kancelarije, maloprodajne objekte i druge komercijalne zgrade su odličan način da se osigura da samo zaposleni i ovlašćena lica imaju pristup robi i osetljivim informacijama.

Video interfon za
zgrade mešovite namene

Home Logic video interfonski sistemi pružaju rešenja za komercijalne i stambene prostore posebno dizajnirane za mešovite namene. Interfonski sistemi mogu da sadrže kontrolu liftova, kontrolu saobraćaja, pristup parking strukturi i niz drugih opcija prilagođenih za zgrade mešovite namene.

Video interfon za
industrijske objekte

Industrijski objekti kao što su proizvodne zgrade i skladišta mogu da koriste video interfon sisteme za sprovođenje bezbednosnih protokola, sprečavanje krađe i vandalizma i obezbeđivanje sigurnijeg radnog mesta za zaposlene.

Video interfon
za parking

Ulazi na parking su takođe odlična mesta za video interfone, jer ih osoblje može koristiti da ovlasti određena vozila koja ulaze na parking. Na taj način vi odobravate ko prolazi kapiju, čuvate parking mesta i odvraćate eventualne lopove.

Koje komponente čine VIDEO INTERFON?

Osnovne komponente video interfonskog sistema čine:

  • spoljašnje jedinice sa kamerom
  • unutrašnje jedinice sa monitorom
  • mobilna aplikacija za daljinsku kontrolu ulaza

U velikim sistemima, višestruke glavne stanice mogu biti povezane sa više ulaznih stanica, kamera i aplikacija. Oni su obično integrisani sa kontrolom pristupa, omogućavajući administratorima da na daljinu otključavaju vrata za posetioce ili zaposlene.

Pozivne jedinice za
video interfon

Pozivna jedinica za video interfon prima pozive, a monitor prikazuju snimak posetilaca. Postavljen unutar objekta – kod vaše kuće, na recepciji ili na mestu čuvara – video interfon vam obezbeđuje veću sigurnost i daljinsku kontrolu poslovnog ili privatnog prostora.

Kamere za
video interfon

Ulazne stanice postavljene na vratima ili kapiji uključuju ugrađene video kamere za nadzor. Posetioci mogu da pritisnu dugme na panelu i govore u zvučnik. Ulazne stanice je najbolje integrisati sa kontrolom pristupa, kao što su čitači kartica, čitači otiska prsta, tastature i Bluetooth.

Aplikacija za
video interfon

Mobilna aplikacija za video interfon omogućava zaposlenima, menadžerima ili ukućanima da vide i razgovaraju sa posetiocima na ulaznoj stanici putem pametnog telefona, čineći svakodnevnicu bezbednijom, praktičnijom i komfornijom.

Podignite bezbednost
na maksimalni nivo uz integraciju sistema

“Bulletproof” vid bezbednosti se dobija sinhronizacijom svih bezbednosnih uređaja – video kamera, video interfona, alarma i kontrola pristupa – u jedan pametni sistem.